Emmy de Jong

In haar werkt beroept Emmy zich op herinneringen van tijdloze ervaringen, momenten van verwondering, verzinking of verstilling en brengt deze in olieverf tot leven. De werken benadrukken vaak de verhouding tussen mens en natuur – met de mens als nietige passant, omgeven door natuur. De schilderijen komen tot stand door een spel tussen techniek en impressie, licht en donker, figuratie en abstractie. Naast schilderijen maakt Emmy ook tekingen en etsen en geeft ze les in haar atelier.

Bloemenheuvellaan 24 | 3702 AR | Zeist

Emmy_nu@hotmail.com