Flox den Hartog Jager

Ik ben steeds op zoek naar verhalen. Inspiratiebron is het menselijk leven en mythen, legenden, verhalen en symbolen, die het leven duiden, al is het maar met een knipoog. De laatste paar jaar ben ik geboeid door verhalen over het begin en het einde van de geschiedenis en daarnaast neem ik mijn eigen geschiedenis tot uitgangspunt, maar dan wel zo dat ieder zich daarin kan herkennen. Want volgt een mensenleven niet steeds dezelfde patronen, die kunnen worden weergegeven door dezelfde aloude, tijdloze symbolen? Al jaren is textiel mijn favoriete medium. Het zachte en tactiele trekt me aan. De werken die zo ontstaan mogen met recht slow art worden genoemd.

Veldheimlaan 47 | Zeist

floxdhj@gmail.com