Gabrielle Dumas

Liefde, geluk, accu, bezieling en heling van de maakster voor de genieter en gebruiker. “Mijn kleurstelling is het belangrijkste; door middel van kleur kun je inzicht krijgen in mensen. Wat is hun lievelingskleur, welk schilderij kiezen ze intuïtief. Dat hangt af van hun gemoedstoestand. Soms maak ik een uitstapje naar ‘andere’ kleuren, die niet zozeer míjn kleuren zijn. Dit doe ik voor toeschouwers die in een andere energie verkeren dan de mijne. Zodat ze zich tóch aan mijn werk kunnen spiegelen.”

Bunsinglaan 1A | 3709 JN | Zeist

dumasdesign@kpnmail.nl